Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για το 2016

Η εγκύκλιος για τα «μπλοκάκια»
20 Ιανουαρίου 2017
ΕΣΕΕ: Υποχρεωτική από 1/2 η πινακίδα για αποδοχή πληρωμής με κάρτα
30 Ιανουαρίου 2017

1) Φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, για εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής %Φόρος κλιμακίου (ευρώ)Σύνολο
ΕισοδήματοςΦόρου
(ευρώ)(ευρώ)
20.000,0022%4.400,0020.000,00 4.400,00
10.000,0029%2.900,0030.000,00 7.300,00
10.000,0037%3.700,0040.000,0011.000,00
Υπερβάλλον45%

 

ή
Εισόδημα φυσικών προσώπων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα (ευρώ)Συντελεστής
 0,00 – 20.000,0022%
 20.000,01 –   30.000,0029%
 30.000,01 –   40.000,0037%
 40.000,01 –   45%

2) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η κλίμακα είναι η ακόλουθη:

 

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής %Φόρος κλιμακίου (ευρώ)Σύνολο
ΕισοδήματοςΦόρου
(ευρώ)(ευρώ)
20.000,0022%4.400,0020.000,00 4.400,00
10.000,0029%2.900,0030.000,00 7.300,00
10.000,0037%3.700,0040.000,0011.000,00
Υπερβάλλον45%

 

ή

 

Εισόδημα φυσικών προσώπων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα (ευρώ)Συντελεστής
 0,00 – 20.000,0022%
 20.000,01 –   30.000,0029%
 30.000,01 –   40.000,0037%
 40.000,01 –45%

 

3) Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών

Φορολογικός συντελεστής
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών13%

 

 

4) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων.


Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής %Φόρος κλιμακίου (ευρώ)Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ)Φόρου (ευρώ)
12.000,0015%1.800,0012.000,001.800,00
23.000,0035%8.050,0035.000,009.850,00
Υπερβάλλον45%

 

ή

Εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων (ευρώ)Συντελεστής
0,00 – 12.000,0015%
12.000,01 – 35.000,0035%
35.000,01 –45%

 

5) Συντελεστής φορολόγησης για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)
-Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω
-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα


Φορολογικό έτος που ξεκινά απόΦορολογικός συντελεστής
01.01.201629%

 

6) Συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης φόρου μερισμάτων για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

-Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
-Τράπεζες
-Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.)
-Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
-Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών
-Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
-Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

Φορολογικό έτος που ξεκινά απόΣυντελεστής
φόρου σε όλα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλίαπαρακράτησης φόρου μερισμάτων σε περίπτωση διανομής κερδών
01.01.201629%10%
01.01.201729%15%

-Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

Φορολογικός συντελεστής
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα με διπλογραφικά βιβλία29%

7) Προκαταβολή φόρου

Α/ΑΠροκαταβολή φόρου γιαΦορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2016
1Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.100%
2Τράπεζες100%
3Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)100%
4Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα100%
5Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών100%
6Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς100%
7Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών100%
8Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)100%
9Φυσικά πρόσωπα ατομική, αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα100%
10Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω100%

 

8) Συνοπτικά οι φορολογικοί συντελεστές και ποσοστά προκαταβολής φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Α/ΑΦυσικά και νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητεςΦορολογικό έτος 2016
Συντελεστής φόρουΠοσοστό προκαταβολής
1Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.29%100%
2Τράπεζες29%100%
3Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)29%100%
4Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα29%100%
5Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών29%100%
6Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς29%100%
7Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών29%100%
8Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)29%100%
9Επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπωνΚλίμακα 22 – 45%100%
10Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότηταΚλίμακα 22 – 45%100%
11Αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών13%100%
12Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω29%100%

 

 

9) Εισφορά αλληλεγγύης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα: 

 

Εισόδημα (ευρώ)Συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης
0,00 – 12.000,000%
12.000,01 –   20.000,002,2%
20.000,01 –   30.000,005,0%
30.000,01 –   40.000,006,5%
40.000,01 –   65.000,007,5%
65.000,01 – 220.000,009,0%
220.000,01 –10,0%

 

ή

 

ΕισόδημαΣυντελεστήςΣύνολο εισοδήματοςΣύνολο εισφοράς αλληλεγγύης
0-12.000,000,00%12000,000,00
12.000,01-20.000,002,20%20.000,00176,00
20.000,01-30.000,005,00%30.000,00676,00
30.000,01-40.000,006,50%40.000,001.326,00
40.000,01-65.000,007,50%65.000,003.201,00
65.000,01-220.000,009,00%220.000,0017.151,00
Υπερβάλλον10,00%

 

Σημείωση: Διαβάστε και το άρθρο της επιστημονικής ομάδας του κόμβου H φορολόγηση για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα – Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου και εισφορά αλληλεγγύης, όπου παρατίθενται εκτός των άλλων και χρηστικά παραδείγματα.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33247